HEERLIJKE ORDE VAN BREDA 1970
X  X   X
Wat is de Orde voor Breda Breda zou lang niet zo’n bruisende stad zijn als er niet zoveel mensen waren die zich op velerlei gebied belangeloos inzetten. Mensen die aan de weg timmeren, maar ook velen die dit anoniem doen. Wij zijn er van overtuigd dat wij lang niet iedereen op het spoor komen die ook een onderscheiding verdient. Het is evident. De één draagt wat meer verantwoording dan de ander. Tijdens het Herfstkapittel hebben wij bijzonder verdienstelijke Bredanaars in ons midden die we graag voor een moment in de schijnwerpers willen plaatsten. Het Kapittel vindt  één maal per jaar plaats en wel bij voorkeur op de derde zondag in de maand oktober. In 1970 werd het initiatief genomen tot oprichting van de Heerlijke Orde als relatie naar de Heren en Vrouwen van weleer die hun verdiensten hadden op het gebied van kunst, onderwijs, armenzorg en verpleging. De Heerlijke Orde van Breda 1970 staat open voor alle personen in de Bredase samenleving die een buitengewone bijdrage hebben geleverd en nog leveren aan het welzijn in de stad. De Heerlijke Orde van Breda 1970 legt een link naar de toenmalige Heren van Breda die van 1252 tot 1567 van Breda op vele terreinen een bloeiende stad hebben gemaakt. Om benoemd te kunnen worden tot Heer of Vrouwe van Breda moet men zich als vrijwilliger een reeks van jaren verantwoordelijk of leidinggevend en stimulerend ingezet hebben voor meerdere maatschappelijke, charitatieve en/of culturele organisaties in de stad en dat nog steeds doen, of vanuit zijn of haar professie een uitzonderlijke presentatie hebben geleverd voor de stad Breda, waarbij daarnaast verantwoordelijk of leiding- gevend vrijwilligerswerk wordt verlangd. Personen die iemand willen voordragen kunnen dat met daarbij een opsomming van de verrichte activiteiten schriftelijk doen aan het secretariaat van de Heerlijke Orde per adres Keizerstraat 49 te 4811HL Breda. De Heerlijke Orde van Breda 1970 in getallen:    klik hier  
Jubileumboom geplaatst op het Stadserf op woensdag 8 september 2021