Comité Exécutif Het bestuur, Comité Exécutif genoemd, is belast met de leiding van de Orde, de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement en met de uitvoering van de besluiten van de vergadering van de ordeleden. Gedurende de eerste vijf jaar na de oprichting bestond het Comité uit de functies President, Baljuw d’Honneur, Baljuw en Pedel. Later zijn deze gewijzigd in Deken, Ere- baljuw, Baljuw en Pedel, ofwel de Voorzitter, Eerste Secretaris, Secretaris, Ceremoniemeester. De Penningmeester wordt Drossaard genoemd. De huidige functies worden bekleed door: Deken: Mevr. M. Verheij-de Graaf Erebaljuw: Mevr. G. van Strijen-van Brink Baljuw: A. van Es Drossaard: M. Dalinghaus Pedel: W. van der Kloet (vlnr: M. Dalinghaus - G. van Strijen-van Brink - M. Verheij-de Graaf - A. van Es [fotograaf: Jörgen Janssens - Stadsfotograaf) Het Comité komt ca. zes maal per jaar bij elkaar, onder andere ter voorbereiding op de: Nieuwjaarsreceptie (te houden bij voorkeur op de 1e zaterdag van januari) Jaarvergadering (te houden bij voorkeur op de medio mei) Herfstkapittel (te houden bij voorkeur op de 2e zondag van oktober) * zie voor de juiste data de agenda
HEERLIJKE ORDE VAN BREDA 1970
X  X   X