Contact Heerlijke Orde van Breda 1970 Secretariaat: Keizerstraat 49 4811 HL  Breda 076-5602186 info@heerlijkeordevanbreda.nl ING: NL06 INGB 0004 0515 05 KvK: 40280193  
HEERLIJKE ORDE VAN BREDA 1970
X  X   X
Wet bescherming persoonsgegevens Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is door de Heerlijke Orde van Breda 1970 vastgelegd op welke zorgvuldige wijze hiermee omgegaan wordt.