Senioren Convent De Commissie die de voordrachten regelt van nieuwe leden is het Senioren Convent. Deze commissie dient uit minimaal één vrouw te bestaan. Nieuwe leden kunnen door deze Commissie, door het Comité Exécutif of de reeds benoemde Heren en Vrouwen van Breda worden voorgedragen. Het Senioren Convent beoordeelt of de kandidaten voldoen aan de benoemingsvoorwaarden en proberen de gegevens over de kandidaat zo volledig mogelijk te maken, waarna het voorstel aan het Comité Executif wordt voorgelegd. Na een bestuursbesluit worden de nieuwe leden tijdens het Herfstkapittel in de Grote Kerk geinaugureerd. De huidige leden van het Senioren Convent: Voorzitter: Mevr. M. van der Pol Leden: Mevr. M. van der Putten Mevr. D. Muller C. Bastiaansen
HEERLIJKE ORDE VAN BREDA 1970
X  X   X